Afeccións Médico Quirúrxicas no Adulto

Datos xeráis

Código 653G01301
Curso 2019/2020
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 49 Teóricos
Créditos ECTS
  • 7 Teóricos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Ciencias da Saúde
Depto(s)
  • Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
plan de estudos