Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II

Datos xeráis

Código 652G02021
Curso 2020/2021
Convocatoria Anual RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 63 Teóricos
Créditos ECTS
  • 6 Teóricos ECTS
  • 3 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Ciencias da Educación
Depto(s)
  • Pedagoxía e Didáctica
plan de estudos