Tecnoloxías dos Recursos Enerxéticos

Datos xeráis

Código 632G02044
Curso 2019/2020
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 6 Teóricos ECTS
Centro Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos
Depto(s)
  • Enxeñaría Civil
  • Enxeñaría Industrial
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada