Topografía e Cartografía

Datos xeráis

Código 632G02011
Curso 2019/2020
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 42 Teóricos
Créditos ECTS
  • 1,5 Teóricos ECTS
  • 4,5 Prácticos ECTS
Centro Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos
Depto(s)
  • Enxeñaría Civil
plan de estudos