Traballo Fin de Grao. Operación Náutica do Buque

Datos xeráis

Código 631G01455
Curso 2020/2021
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Traballo Fin de Grao
Créditos ECTS
  • 2 Teóricos ECTS
  • 10 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas
Depto(s)
  • Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña
  • Dereito Privado
  • Enxeñaría de Computadores
  • Enxeñaría Naval e Industrial
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada