Teoría da Composición e Patrimonio

Datos xeráis

Código 630G01055
Curso 2020/2021
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 31,5 Teóricos
Créditos ECTS
  • 4,5 Teóricos ECTS
Guía Dispón de unha adenda a guía docente
Centro Escola Técnica Superior de Arquitectura
Depto(s)
  • Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada