Dereito do Traballo e da Seguridade Social

Datos xeráis

Código 650G01026
Curso 2019/2020
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 42 Teóricos
Créditos ECTS
  • 6 Teóricos ECTS

profesorado

Aínda sen docencia asignada