Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)

Datos xeráis

Código 613G03040
Curso 2018/2019
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 42 Teóricos
Créditos ECTS
  • 6 Teóricos ECTS

profesorado

Aínda sen docencia asignada