Traballo Fin de Grao

Datos xeráis

Código 613G01041
Curso 2020/2021
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Grao
Horas
  • 42 Teóricos
Créditos ECTS
  • 6 Teóricos ECTS

profesorado

Aínda sen docencia asignada