Traballo Fin de Grao

Datos xeráis

Código 612G01031
Curso 2020/2021
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Grao
Horas
  • 42 Teóricos
Créditos ECTS
  • 6 Teóricos ECTS
Guía
Centro Facultade de Dereito
Depto(s)
  • Dereito Privado
  • Dereito Público
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada