Dereito Internacional Público

Datos xeráis

Código 612G01019
Curso 2018/2019
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 42 Teóricos
Créditos ECTS
  • 6 Teóricos ECTS
Centro Facultade de Dereito
Depto(s)
  • Dereito Privado
  • Dereito Público
plan de estudos