Traballo Fin de Grao

Datos xeráis

Código 611G02036
Curso 2018/2019
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Grao
Horas
  • 84 Teóricos
Créditos ECTS
  • 12 Teóricos ECTS
Centro Facultade de Economía e Empresa
Depto(s)
  • Computación
  • Dereito Privado
  • Dereito Público
  • Economía
  • Empresa
  • Letras
  • Matemáticas
  • Socioloxía e Ciencias da Comunicación
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada