Traballo de Fin de Grao

Datos xeráis

Código 610G01043
Curso 2020/2021
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Grao
Horas
  • 105 Teóricos
Créditos ECTS
  • 15 Prácticos ECTS
Guía
Centro Facultade de Ciencias
Depto(s)
  • Bioloxía
  • Psicoloxía
  • Química
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada