Practicum (Prácticas Externas)

Datos xeráis

Código 491015
Curso 2019/2020
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Practicas RD1393/2007
Horas
  • 105 Teóricos
Créditos ECTS
  • 15 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Ciencias da Saúde
Depto(s)
  • Departamento profesorado mestrado
  • Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
plan de estudos