Traballo Fin de Máster

Datos xeráis

Código 491014
Curso 2019/2020
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Mestrado
Horas
  • 105 Teóricos
Créditos ECTS
  • 15 Teóricos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Ciencias da Saúde
Depto(s)
  • Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
  • Psicoloxía
plan de estudos