Xenómica Mariña

Datos xeráis

Código 485025
Curso 2018/2019
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 2 Teóricos
  • 0,5 Teórico-Práctico
  • 0,4 Traballo do Alumno ECTS
  • 0,1 Titoría persoalizada
Centro Facultade de Ciencias
Depto(s)
  • Departamento profesorado mestrado
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada