Traballo Fin de Máster

Datos xeráis

Código 485024
Curso 2018/2019
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Mestrado
Horas
  • 84 Teóricos
Créditos ECTS
  • 12 Prácticos ECTS
Centro Facultade de Ciencias
Depto(s)
  • Bioloxía
plan de estudos