Xestión, Planificación e Auditorías da Prevención de Riscos Laborais

Datos xeráis

Código 482006
Curso 2020/2021
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 31,5 Teóricos
Créditos ECTS
  • 2,2 Teóricos ECTS
  • 2,3 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Ciencias do Traballo
Depto(s)
  • Enxeñaría Industrial
  • Enxeñaría Naval e Industrial
plan de estudos