Xefatura e Xestión do Proxecto

Datos xeráis

Código 471203
Curso 2018/2019
Convocatoria Anual RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 21 Teóricos
Créditos ECTS
  • 3 Teóricos ECTS
Horas ECTS
  • 8 Teóricos ECTS
  • 14 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Escola Universitaria de Arquitectura Técnica
Depto(s)
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada