Contorna Económica e Procedemento. Inicio do Proxecto

Datos xeráis

Código 471202
Curso 2019/2020
Convocatoria Anual RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 35 Teóricos
Créditos ECTS
  • 5 Teóricos ECTS
Horas ECTS
  • 17 Teóricos ECTS
  • 21 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Escola Universitaria de Arquitectura Técnica
Depto(s)
  • Departamento profesorado mestrado
  • Educación Física e Deportiva
  • Empresa
plan de estudos

profesorado