Xestión dos Riscos do Proxecto e Adquisicións

Datos xeráis

Código 471108
Curso 2019/2020
Convocatoria Anual RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 42 Teóricos
Créditos ECTS
  • 6 Teóricos ECTS
Horas ECTS
  • 29 Teóricos ECTS
  • 31 Prácticos ECTS
  • 105 Traballo do Alumno ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Escola Universitaria de Arquitectura Técnica
Depto(s)
  • Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
  • Departamento profesorado mestrado
  • Empresa
plan de estudos