Ciclo de Vida e Normas do Proxecto

Datos xeráis

Código 471102
Curso 2019/2020
Convocatoria Anual RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 24,5 Teóricos
Créditos ECTS
  • 3,5 Teóricos ECTS
Horas ECTS
  • 20 Teóricos ECTS
  • 7 Prácticos ECTS
  • 73 Traballo do Alumno ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Escola Universitaria de Arquitectura Técnica
Depto(s)
  • Departamento profesorado mestrado
  • Empresa
plan de estudos