Deseño e Optimización Multi-Criterio

Datos xeráis

Código 4542029
Curso 2022/2023
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 2 Teóricos ECTS
  • 2 Prácticos ECTS
Guía
Centro Escola Politécnica Superior
Depto(s)
  • Departamento profesorado mestrado
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada