Análise Estrutural de Buques e Estruturas Offshore

Datos xeráis

Código 4542004
Curso 2021/2022
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 3 Teóricos ECTS
  • 3 Prácticos ECTS
Guía
Centro Escola Politécnica Superior
Depto(s)
  • Departamento profesorado mestrado
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada