Traballo Fin de Máster

Datos xeráis

Código 4539013
Curso 2021/2022
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Máster
Créditos ECTS
  • 1 Teóricos ECTS
  • 5 Prácticos ECTS
Guía
Centro Facultade de Dereito
Depto(s)
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada