Traballo Fin de Máster

Datos xeráis

Código 4534007
Curso 2019/2020
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Máster
Créditos ECTS
  • 9 Prácticos ECTS