Traballo Fin de Máster

Datos xeráis

Código 4533033
Curso 2020/2021
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Máster
Créditos ECTS
  • 9 Prácticos ECTS

profesorado

Aínda sen docencia asignada