Técnicas Avanzadas para a Análise de Datos

Datos xeráis

Código 4532032
Curso 2019/2020
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 1,5 Teóricos ECTS
  • 1,5 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Economía e Empresa
Depto(s)
  • Departamento profesorado mestrado
  • Economía
  • Matemáticas
plan de estudos