Traballo Fin de Máster. Especialidade en Políticas Públicas e Análise Económica Rexional

Datos xeráis

Código 4532008
Curso 2019/2020
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Máster
Créditos ECTS
  • 3 Teóricos ECTS
  • 3 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Economía e Empresa
Depto(s)
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada