Prácticas Externas

Datos xeráis

Código 4531024
Curso 2021/2022
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Prácticas RD1393/2007
Créditos ECTS
  • 1 Teóricos ECTS
  • 11 Prácticos ECTS
Guía
Centro Facultade de Ciencias da Comunicación
Depto(s)
  • Socioloxía e Ciencias da Comunicación
plan de estudos