Traballo Fin de Máster

Datos xeráis

Código 4531023
Curso 2020/2021
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Máster
Créditos ECTS
  • 4 Teóricos ECTS
  • 8 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Ciencias da Comunicación
Depto(s)
  • Departamento profesorado mestrado
  • Socioloxía e Ciencias da Comunicación
plan de estudos