Fundamentos de Gráficos por Computador

Datos xeráis

Código 4529004
Curso 2022/2023
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 1 Teóricos ECTS
  • 2 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Escola Politécnica Superior
Depto(s)
  • Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información
  • Departamento profesorado mestrado
  • Enxeñaría Civil
  • Enxeñaría de Computadores
  • Matemáticas
plan de estudos