Desenvolvemento de Produtos e Marcas de Videoxogos

Datos xeráis

Código 4529002
Curso 2022/2023
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 2 Teóricos ECTS
  • 4 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Escola Politécnica Superior
Depto(s)
  • Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información
  • Departamento profesorado mestrado
  • Empresa
  • Enxeñaría Civil
  • Socioloxía e Ciencias da Comunicación
plan de estudos