Métodos, Medios e Técnicas de Expresión no Deseño Industrial

Datos xeráis

Código 4528007
Curso 2019/2020
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 3 Teóricos ECTS
  • 3 Prácticos ECTS
Guía
Centro Escola Universitaria de Deseño Industrial
Depto(s)
  • Departamento profesorado mestrado
  • Enxeñaría Civil
plan de estudos