Traballo Fin de Máster (TFM)

Datos xeráis

Código 4525031
Curso 2020/2021
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Máster
Créditos ECTS
  • 12 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Socioloxía
Depto(s)
  • Ciencias da Saúde
  • Economía
  • Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
  • Pedagoxía e Didáctica
  • Socioloxía e Ciencias da Comunicación
plan de estudos