Traballo Fin de Máster

Datos xeráis

Código 4524022
Curso 2019/2020
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Mestrado
Créditos ECTS
  • 18 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Socioloxía
Depto(s)
  • Economía
  • Empresa
  • Socioloxía e Ciencias da Comunicación
plan de estudos