Traballo Fin de Máster

Datos xeráis

Código 4516015
Curso 2022/2023
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Máster
Créditos ECTS
  • 1 Teóricos ECTS
  • 5 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Fisioterapia
Depto(s)
  • Dereito Privado
  • Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
  • Psicoloxía
plan de estudos