Estancia en Prácticas

Datos xeráis

Código 4514019
Curso 2019/2020
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Practicas RD1393/2007
Créditos ECTS
  • 4,5 Teóricos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos
Depto(s)
  • Enxeñaría Civil
  • Matemáticas
plan de estudos