Traballo Fin de Máster

Datos xeráis

Código 4509335
Curso 2020/2021
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Máster
Créditos ECTS
  • 24 Prácticos ECTS
Guía
Centro Facultade de Ciencias
Depto(s)
  • Bioloxía
  • Psicoloxía
  • Química
plan de estudos