Prácticas Profesionais

Datos xeráis

Código 4509138
Curso 2019/2020
Convocatoria Anual RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Prácticas RD1393/2007
Créditos ECTS
  • 6 Teóricos ECTS