Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoquímica

Datos xeráis

Código 4509108
Curso 2020/2021
Convocatoria Anual RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 3 Teóricos ECTS

profesorado

Aínda sen docencia asignada