Traballo Fin de Máster

Datos xeráis

Código 4507012
Curso 2020/2021
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Máster
Créditos ECTS
  • 6 Teóricos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Dispón de unha adenda a guía docente
Centro Facultade de Economía e Empresa
Depto(s)
  • Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña
  • Dereito Privado
  • Dereito Público
  • Economía
  • Empresa
plan de estudos