Xogo de Empresa

Datos xeráis

Código 4507002
Curso 2021/2022
Convocatoria Anual RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 3 Teóricos ECTS
  • 3 Prácticos ECTS
Guía
Centro Facultade de Economía e Empresa
Depto(s)
  • Economía
  • Empresa
plan de estudos