Seminarios de Actualización Contable

Datos xeráis

Código 4506009
Curso 2021/2022
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 1,5 Teóricos ECTS
  • 1,5 Prácticos ECTS
Guía
Centro Facultade de Economía e Empresa
Depto(s)
  • Empresa
plan de estudos