Economía Ambiental

Datos xeráis

Código 4500025
Curso 2022/2023
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 21 Teóricos
Créditos ECTS
  • 2,5 Teóricos ECTS
  • 0,5 Prácticos ECTS

profesorado

Aínda sen docencia asignada