Intervención nas Alteracións da Aprendizaxe da Lecto-Escritura e Achegas das TIC

Datos xeráis

Código 4498035
Curso 2019/2020
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 9 Teóricos ECTS