Instalacións Eléctricas

Datos xeráis

Código 4497218
Curso 2019/2020
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 1,5 Teóricos ECTS
  • 1,5 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Escola Politécnica Superior
Depto(s)
  • Enxeñaría Civil
  • Enxeñaría Industrial
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada