Física Estatística de Polímeros,Técnicas de Dispersión de Luz. Microscopía

Datos xeráis

Código 4495012
Curso 2022/2023
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 1,5 Teóricos ECTS
  • 1,5 Prácticos ECTS

profesorado

Aínda sen docencia asignada