Marketing Financeiro

Datos xeráis

Código 448016
Curso 2021/2022
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 14 Teóricos
Créditos ECTS
  • 2 Teóricos ECTS
Horas ECTS
  • 10 Teóricos ECTS
  • 10 Prácticos ECTS
  • 30 Traballo do Alumno ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Economía e Empresa
Depto(s)
  • Empresa
plan de estudos