Bioloxía das Algas Cultivables

Datos xeráis

Código 4489103
Curso 2021/2022
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 1,9 Teóricos ECTS
  • 1,1 Prácticos ECTS
Guía
Centro Facultade de Ciencias
Depto(s)
  • Bioloxía
plan de estudos